Automatizace tvorby marketingového obsahu umělou inteligencí - Incomaker NEXT

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2025
Řešitel: Ing. Oleg Svatoš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 700 458 CZK
Registrační číslo FW06010538
Číslo zakázky: GO406013

Projekty řešitele