Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Drbal, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo A 1742
Číslo zakázky: ÚD406919

Projekty řešitele