doc. RNDr. Pavel Drbal, CSc.

Projekty řešitele:

Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)