doc. RNDr. Pavel Drbal, CSc.

Projekty řešitele:

Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)