Škálování a tailoring agilních přístupů k vývoji a provozu softwarových systémů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Daniel Remta, MBA
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 558 800 CZK
Registrační číslo F4/35/2022
Číslo zakázky: IG406032
Dynamicky se vyvíjející prostředí v oblasti vývoje softwarových produktů vede společnosti k využívání moderních přístupů k dodávkám softwaru, které jsou označovány jako agilní. Agilní přístupy umožňují pružně měnit priority vývoje a rychle tak reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Správné stanovení priorit má přímý vliv na úspěch společností na trhu. Přínosy agilních přístupů již byly popsány, ale aplikace jednotlivých agilních metodik a praktik do zavedeného prostředí organizací je obtížná a společnosti nemohou výhody agilních přístupů v plné míře využít. Projekt je zaměřen na pragmatické využití agilních přístupů, jejich přizpůsobování (tailoring), škálování na více týmů, i kombinování tradičních a agilních přístupů, takzvané hybridní přístupy. Výstupy projektu pomohou organizacím při stanovování priorit požadavků při vývoji softwarových produktů a pomohou při řešení problémů v oblasti škálování, tailoringu a hybridizace agilních přístupů.

Projekty řešitele