Ing. Daniel Remta, MBA

Projekty řešitele:

Škálování a tailoring agilních přístupů k vývoji a provozu softwarových systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)