Ing. Daniel Remta, MBA

Projekty řešitele:

Škálování a tailoring agilních přístupů k vývoji a provozu softwarových systémů
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)