Model metrik měření ekonomické efektivnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 66 000 Kč
Registrační číslo 17/08
Číslo zakázky: IG406058

Projekty řešitele