Model metrik měření ekonomické efektivnosti podnikové informatiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo 16/07
Číslo zakázky: IG406047

Projekty řešitele