Inovace databáze otázek k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium a optimalizace způsobu jejich hodnocení

Mimo vědu a výzkum Národní