Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace databáze otázek k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium a optimalizace způsobu jejich hodnocení
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Shared Standards for Open data and Public Sector Information
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)