Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Shared Standards for Open data and Public Sector Information
7. rámcový program (7 RP)
2014 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)