Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 700 000 CZK
Registrační číslo C19-2021
Číslo zakázky: RC406031
Cílem projektu je revidovat a definovat související standardy kvality vzdělávací činnosti tak, aby byly srozumitelné a efektivně vyhodnotitelné, a aby odrážely požadavky na kvalitní a flexibilní vzdělávání, definované v prioritních cílech Strategického záměru MŠMT pro oblast VŠ na období roku 2021.