Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 958 000 Kč
Registrační číslo GA201/08/0663
Číslo zakázky: GA406018

Projekty řešitele