prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Projekty řešitele:

Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)