prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Projekty řešitele:

Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)