Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2013
Řešitel: prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 593 000 Kč
Registrační číslo P403/11/1899
Číslo zakázky: GA406021

Projekty řešitele