Modifikace modelu řízení informatiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 040 000 Kč
Registrační číslo GA201/06/0175
Číslo zakázky: GA406036