prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Projekty řešitele:

Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modifikace modelu řízení informatiky
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Příprava programu spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)