prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Projekty řešitele:

Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Modifikace modelu řízení informatiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Příprava programu spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)