Příprava programu spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 72 000 Kč
Registrační číslo 25/03
Číslo zakázky: IG406033

Projekty řešitele