Ekonomické modely otevřených dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Jan Kučera
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 222 260 Kč
Registrační číslo F4/3/2013
Číslo zakázky: IG406023

Projekty řešitele