Zlepšování procesů vývoje softwaru a řízení kvality softwaru pro zajištění konkurenceschopnosti firem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 395 020 Kč
Registrační číslo F4/5/2013
Číslo zakázky: IG406013

Projekty řešitele