Podniková architektura v prostředí cloud computingu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2013
Řešitel: doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 585 000 Kč
Registrační číslo P403/11/0574
Číslo zakázky: GA406011

Projekty řešitele