CLOUD COMPUTING ADOPTION AND GOVERNANCE: Models and Guidelines

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 230 000 Kč
Registrační číslo F4/1/2010
Číslo zakázky: IG406040

Projekty řešitele