doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D.

Projekty řešitele:

Podniková architektura v prostředí cloud computingu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

CLOUD COMPUTING ADOPTION AND GOVERNANCE: Models and Guidelines
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)