doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D.

Projekty řešitele:

Podniková architektura v prostředí cloud computingu
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

CLOUD COMPUTING ADOPTION AND GOVERNANCE: Models and Guidelines
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)