Efektivní řízení motivace softwarových profesionálů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Marcel Valový
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 385 970 CZK
Registrační číslo F4/34/2021
Číslo zakázky: IG406011
V dnešní době více než kdy jindy záleží na úspěšnosti softwarových projektů. Konkurence ze strany softwarových gigantů v souvislosti s pandemií COVIDu-19 vytváří silný tlak nejen na softwarové firmy, ale i na jejich zaměstnance.

Navrhovaný projekt se zaměří na zkoumání motivace softwarových profesionálů v závislosti na jejich osobnostních vlastnostech. Pomocí metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu navrhne rozdělení softwarových profesionálů do jednotlivých fenomenologických kategorií osobnosti důležitých pro výkon a motivaci (Bostonská matice).

Charakterizující osobnostní fenomény jako například ,,sensation seeking“ (Zuckerman, 2015) a ,,mindfulness“ (Röthlin et al, 2016) podstatně ovlivňují příčiny motivace pracovníků. Pro vhodnou stimulaci pracovníka, jenž má od jiného opačnou individuální hladinu jedné či obou těchto charakteristik, je nutné volit protipólní motivační metodiku a zároveň jej zařadit na odlišný projekt s vhodnou mírou stimulace a odpovídající úrovní pracovní zátěže. Tak například, tzv. ,,mindful sensation seeker" (Frenkel et al, 2019) se hodí na projekty kritické pro poslání organizace, tj. tam, kde je intenzivní zátěž, bohatá stimulace a polarizující pracovní náplň. Kdežto jiný softwarový profesionál, s nízkými hladinami obou vlastností, bude nejen spokojenější, ale i dosahovat lepších výsledků např. na projektech typu ,,provoz a údržba".

Projekt poskytne vědecké komunitě i praxi ,,Metodický rámec pro efektivní řízení motivace softwarových profesionálů". Pomocí případových studií proběhne také jeho validace. V praktické rovině bude metodický rámec doplněn o doprovodnou aplikaci. Tento softwarový artefakt umožní snadnější využívání teoretického frameworku v českých firmách. Projekt se opírá o vznikající odvětví Behavioral Software Engineering (Lenberg et al, 2015) a snaží se především zohlednit aktuální klima v IS/ICT pro ČR.

Výsledky projektu budou mít přínos pro:
1) softwarové profesionály - zařazení do správných tříd projektů,
2) pracovníky HR - metodická příručka pro efektivní řízení motivace,
3) management - vyšší úspěšnost projektů,
4) stakeholdery českých podniků - schopnost středních a velkých firem obstát v konkurenčním prostředí softwarových gigantů během pandemie COVIDu-19,
5) stát - nižší fluktuace na trhu práce, vyšší index pracovní spokojenosti v ČR.

Bibliografie:
1. Lenberg, P., Feldt, R., & Wallgren, L. G. (2015). Behavioral software engineering: A definition and systematic literature review. Journal of Systems and Software, 107, 15–37. https://doi.org/10.1016/j.jss.2015.04.084
2. Zuckerman, M. (2015). Sensation Seeking: Behavioral Expressions and Biosocial Bases. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 607–614. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.25036-8
3. Röthlin, P., Horvath, S., Birrer, D., & Grosse Holtforth, M. (2016). Mindfulness Promotes the Ability to Deliver Performance in Highly Demanding Situations. Mindfulness, 7. https://doi.org/10.1007/s12671-016-0512-1
4. Frenkel, M. O., Brokelmann, J., Nieuwenhuys, A., Heck, R.-B., Kasperk, C., Stoffel, M., & Plessner, H. (2019). Mindful Sensation Seeking: An Examination of the Protective Influence of Selected Personality Traits on Risk Sport-Specific Stress. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01719

Projekty řešitele