Ing. Marcel Valový

Projekty řešitele:

Efektivní řízení motivace softwarových profesionálů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)