Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Martin Potančok, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 162 410 Kč
Registrační číslo 61/2015
Číslo zakázky: IG406015

Projekty řešitele