Ing. Martin Potančok, Ph.D.

Projekty řešitele:

Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)