Ing. Martin Potančok, Ph.D.

Projekty řešitele:

Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)