Proces transformace informačních systémů při zavedení nových typů služeb

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 31. prosince 2006
Řešitel: Ing. Libor Gála, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 023 000 Kč
Registrační číslo GA402/04/0220
Číslo zakázky: GA406024

Projekty řešitele