Ing. Libor Gála, Ph.D.

Projekty řešitele:

Proces transformace informačních systémů při zavedení nových typů služeb
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Informační infrasrtuktura kateder na VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)