Ing. Libor Gála, Ph.D.

Projekty řešitele:

Proces transformace informačních systémů při zavedení nových typů služeb
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Informační infrasrtuktura kateder na VŠE
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)