Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Martin Matějka
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 266 540 Kč
Registrační číslo F4/80/2017
Číslo zakázky: IG406017

Projekty řešitele