Ing. Martin Matějka

Projekty řešitele:

Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)