Využití otevřených dat v rámci Competitive Intelligence

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: PhDr. Jan Černý, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 241 890 Kč
Registrační číslo F4/32/2018
Číslo zakázky: IG406018

Projekty řešitele