Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy nestrukturovaných dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Filip Vencovský, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 329 650 Kč
Registrační číslo 99/2015
Číslo zakázky: IG406025

Projekty řešitele