Ing. Filip Vencovský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy nestrukturovaných dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)