Návrh a vývoj katalogu služeb Cloud Computingu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. et Ing. Soňa Karkošková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 157 690 Kč
Registrační číslo F4/131/2014
Číslo zakázky: IG406064

Projekty řešitele