Ing. et Ing. Soňa Karkošková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Návrh a vývoj katalogu služeb Cloud Computingu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)