Inovace počítačové laboratoře pro tvorbu heterogenních informačních systémů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: doc. Ing. Norbert Žid, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 708 000 Kč
Registrační číslo A-1698
Číslo zakázky: ÚD406022

Projekty řešitele