doc. Ing. Norbert Žid, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace počítačové laboratoře pro tvorbu heterogenních informačních systémů
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)