doc. Ing. Norbert Žid, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace počítačové laboratoře pro tvorbu heterogenních informačních systémů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)