Referenční modely podnikových procesů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2000
Řešitel: doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 77 000 Kč
Registrační číslo F1 0007
Číslo zakázky: ÚD406060

Projekty řešitele