Systémová integrace a informační management

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2004
Řešitel: doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 6 948 000 Kč
Registrační číslo MSM311403001
Číslo zakázky: ZA400039

Projekty řešitele