doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Projekty řešitele:

Referenční modely podnikových procesů
FRVŠ
2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Systémová integrace a informační management
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Fakulta informatiky a statistiky (4000)