doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Projekty řešitele:

Referenční modely podnikových procesů
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Systémová integrace a informační management
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)