doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.

Projekty řešitele:

Navigační a platební aplikace nové generace pro podporu rozvoje elektromobility
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Nové metody využití telematických aplikací pro automatizovaný sběr dat o dopravní infrastruktuře
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Postoje k zavádění a využívání ICT řešení z pohledu vybraných sociálních skupin v České republice
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Rozvoj elektromobility v ČR v návaznosti na elektrickou přenosovou soustavu, distribuční síť a decentralizovanou výrobu elektrické energie
2019 - 2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Systém pro nové řešení logistických požadavků s využitím aktuálních dopravních dat
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další faktory ovlivňující řízení marketingu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)