doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.

Projekty řešitele:

Navigační a platební aplikace nové generace pro podporu rozvoje elektromobility
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Nové metody využití telematických aplikací pro automatizovaný sběr dat o dopravní infrastruktuře
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Postoje k zavádění a využívání ICT řešení z pohledu vybraných sociálních skupin v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Systém pro nové řešení logistických požadavků s využitím aktuálních dopravních dat
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Rozvoj elektromobility v ČR v návaznosti na elektrickou přenosovou soustavu, distribuční síť a decentralizovanou výrobu elektrické energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
2018 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další faktory ovlivňující řízení marketingu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)