Virtuální organizace: interoperabilita a kredibilita

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Jan Klas, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 22/07
Číslo zakázky: IG409047

Projekty řešitele