Ing. Jan Klas, Ph.D.

Projekty řešitele:

Virtuální organizace: interoperabilita a kredibilita
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)