Úloha interního auditu v kontextu COVID-19 a zvýšených hrozeb informační bezpečnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Ladislav Vaněk
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 456 670 CZK
Registrační číslo F4/49/2021
Číslo zakázky: IG409031
Projekt bude zaměřen na úlohu interního auditu v kontextu COVID-19 a zvýšených hrozeb informační bezpečnosti. Budou analyzovány dopady COVID-19 na vybrané oblasti dle zaměření jednotlivých řešitelů. Navrhované oblasti a výstupy jsou specifikovány takto: „Impact of COVID-19 crisis on Internal Audit“ — Josef Muknšnábl, „The impact of COVID-19 on cloud service usage“ - Martin Zbořil, „The impact of COVID-19 on internal IT audit“ - Ladislav Vaněk a „The impact of COVID-19 on IT Processes“ – Ivan Vassilyev. Očekávané výstupy jsou detailně popsány v přihlášce.

Projekty řešitele