Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Jaromír Veber, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 427 650 Kč
Registrační číslo MF/F4/74/2014
Číslo zakázky: IG409024

Projekty řešitele