Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Jaromír Veber, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo MF/F4/74/2014
Číslo zakázky: IG409024

Projekty řešitele