Ing. Jaromír Veber, Ph.D.

Projekty řešitele:

Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)