Information Systems Management

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 30 000 CZK
Registrační číslo IRS/F4/48/2014
Číslo zakázky: RP409054

Projekty řešitele