Integrace komponent informačních systémů nové generace ve vzdělávacím procesu na VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: RNDr. Igor Čermák, CSc.
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 374/1c
Číslo zakázky: ÚDR940053

Projekty řešitele