Adresářové služby sítě CESNET

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: Ing. Milan Štěrba
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 801
Číslo zakázky: ÚD940093

Projekty řešitele