Ing. Milan Štěrba

Projekty řešitele:

Adresářové služby sítě CESNET
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)