Auromatizace knihovny VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: Ing. Karel Výrut, CSc.
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 630/3
Číslo zakázky: IG940092

Projekty řešitele